Skip to main content

Το μοντέλο της Σιγκαπούρης: Για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Ποια είναι η μέθοδος της Σιγκαπούρης, πώς και πού βοηθάει τα παιδιά και τι μπορούμε εμείς οι γονείς να κάνουμε πρακτικά στο σπίτι;

Η μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στο νησί ξεκίνησε το 2004 με τη λογική ότι οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να εστιάσουν στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα των όσων διδάσκουν. Παρόλο που ο μέσος όρος εργασίας εντός της τάξης είναι 15 ώρες για τους δασκάλους στην Σιγκαπούρη, ξοδεύουν πολλές ώρες προετοιμάζοντας το μάθημα και εισάγοντας νέους τρόπους διδασκαλίας για να κρατήσουν το ενδιαφέρον των παιδιών.

Η εκπαίδευση είναι εξαιρετικά σημαντική για τους γονείς, οι οποίοι διατηρούν μεγάλες προσδοκίες για τα παιδιά τους, καλλιεργώντας ένα κλίμα προσπάθειας για επίτευξη υψηλών στόχων. Βέβαια αυτό οδηγεί και στις υπερβολές για την άριστη επίδοση που μπορεί να επιβαρύνει με άγχος τα παιδιά.

Το φαινόμενο του μοντέλου της Σιγκαπούρης στη διδασκαλία των μαθηματικών τράβηξε το ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων. Γιατί τα παιδιά της Σιγκαπούρης τα πάνε τόσο καλά στα μαθηματικά;

- Η διδασκαλία των μαθηματικών στηρίζεται στην έρευνα και στα επιστημονικά δεδομένα

- Οι μαθητές εκτίθενται στη μαθηματική σκέψη και όχι σε ακαταλαβίστικους τύπους που πρέπει να απομνημονεύσουν

- Οι μαθητές διδάσκονται στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων

- Τα παιδιά μαθαίνουν να σκέφτονται μαθηματικά παίζοντας με πραγματικά αντικείμενα, κύβους και εικόνες.

- Πριν ξεκινήσουν να μαθαίνουν τους αριθμούς έχουν αποκτήσει αυτοπεποίθηση με τις βασικές έννοιες της πρόσθεσης και της αφαίρεσης.

- Σε αντίθεση με τα εκπαιδευτικά πρωτόκολλα της Δύσης, τα παιδιά στην Σιγκαπούρη καταπιάνονται με πολύ λιγότερα αντικείμενα,αλλά τα μελετούν εις βάθος.

- Όλα τα παιδιά συμμετέχουν στις καθημερινές δραστηριότητες της καθαριότητας της τάξης.

- Όταν ο δάσκαλος θέλει να κάνει παρατήρηση δίνει ένα σημείωμα στον μαθητή αντί να του φωνάζει μπροστά σε όλους.

- Φυσικά η ρομποτική είναι ένα από τα βασικά μαθήματα στο δημοτικό, όπως και το coding.

Η κουλτούρα του νησιού ευνοεί πολύ την επίδοση στα μαθηματικά καθώς οι γονείς αποφεύγουν εκφράσεις του τύπου «ήμουν σκράπας στα μαθηματικά», γιατί επικρατεί η πεποίθηση ότι κάθε παιδί μπορεί να είναι καλό στα μαθηματικά με την κατάλληλη καθοδήγηση. Οι γονείς ενθαρρύνουν τα παιδιά να επιδεικνύουν ότι έχουν μάθει, παροτρύνοντάς τους να τους το εξηγήσουν, να το ζωγραφίσουν ή να αναπτύξουν ένα θεωρητικό μοντέλο. Ακόμα κι αν η λύση είναι λανθασμένη επικροτούν την προσπάθεια των παιδιών και την αφοσίωση τους στον στόχο. Βάζουν τα μαθηματικά στην καθημερινότητα κάνοντας ερωτήσεις όπως: πόσα παρκαρισμένα αυτοκίνητα είδες στο δρόμο για το σχολείο; Εκθειάζουν τη διαφορετική λύση όταν αυτή παρέχεται από το παιδί και δεν αντιδρούν λέγοντας "εγώ αλλιώς το είχα μάθει".

Μερικές προτάσεις από το μοντέλο της Σιγκαπούρης για να εφαρμόσετε με παιδιά προσχολικής ηλικίας, έτσι ώστε να καλλιεργήσετε τη μαθηματική τους σκέψη:

Μετρήστε αντικείμενα

Μετρήστε πράγματα μαζί με τα παιδιά σας: ο αριθμός των ατόμων στο δωμάτιο, τα γκολ στον ποδοσφαιρικό αγώνα, χρησιμοποιήστε κουμπιά πέτρες ή ό,τι άλλο έχετε διαθέσιμο. Πάρτε τα πορτοκάλια και τα μήλα που έχετε στο σπίτι και ζητήστε από τα παιδιά σας να σας πουν ποια είναι περισσότερα.

Χρησιμοποιήστε αλληλοσυνδεόμενους κύβους στο παιχνίδι τους

Οι κύβοι βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια των επιπέδων και βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων, οξύνοντας παράλληλα την κατασκευστική τους ικανότητα.

Χρησιμοποιήστε κομμένες φωτογραφίες

Ζωγραφίστε εικόνες στο χαρτί και στη συνέχεια κόψτε τες. Μετά βάλτε τα παιδιά να μετρούν, να κόβουν και διδάξτε τους την έννοια της αφαίρεσης.